Rynek pracy spawaczy w woj. śląskim

Prognozy na rok 2017 jednoznacznie potwierdzają ogromne zapotrzebowanie na pracowników w branży spawalniczej. Sprawdź wyniki badań 'Barometr zawodów 2017' i zobacz, w których śląskich powiatach występuje największe zapotrzebowanie na spawaczy.

 

Deficytowe zawody w województwie śląskim

Spawacze to drugi najbardziej deficytowy zawód wykazany w zestawieniu 'Barometr Zawodów 2017'. Aż w 30 powiatach śląskich zdiagnozowano niedobór pracowników na stanowiskach spawalniczych. Na pierwszym miejscu w zestawieniu deficytowych zawodów uplasowało się stanowisko kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych.

 

Na liście deficytowych zawodów znalazło się wiele stanowisk związanych z pracą fizyczną. Zwiększyło się zapotrzebowanie na pracowników takich jak: kucharze, fryzjerzy, mechanicy samochodowi, piekarze, stolarze, dekarze, murarze, operatorzy obrabiarek skrawających, betoniarze oraz brukarze.

 

Spawacz został uznany w badaniu MPiPS jako zawód deficytowy. Oznacza to, że zapotrzebowanie zdecydowanie przewyższa liczbę pracowników o określonych kompetencjach i kwalifikacjach, którzy są dostępni na rynku pracy. Dla spawaczy oznacza to bardzo korzystną sytuację na rynku. Mają oni pewność, iż z łatwością znajdą pracę na korzystnych dla siebie warunkach. Dla pracodawców oznacza to duże trudności ze znalezieniem pracowników, którzy zapewnią ciągłość produkcji.

 

Skąd bierze się deficyt?

Deficyt pracowników na stanowiskach związanych ze spawaniem wiąże się z jednej strony z dużą skalą inwestycji, a z drugiej strony ze stosunkowo długim procesem wdrażania do zawodu.

 

Wśród czynników wpływających na duży deficyt na stanowiskach spawalniczych zdefiniowanych w raporcie podsumowującym badanie 'Barometr Zawodów 2017' w woj. śląskim, wskazuje się na następujące czynniki:

  • Brak specjalistycznych uprawnień związanych z określonymi typami spawania - duża różnorodność procesów spawalniczych wymusza konieczność uzyskania odpowiednich certyfikacji, które umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach spawalniczych. Zdobycie kwalifikacji w określonej metodzie spawania (np. MIG, MAG, TIG) wiąże się ze stosunkowo dużym kosztem oraz czasem potrzebnym na uzyskanie certyfikatu.
  • Brak lub niewystarczające doświadczenie zawodowe - samo uzyskanie certyfikatu to za mało, aby zostać specjalistą. Od spawaczy często wymaga się kilkuletniego doświadczenia, które potrzebne jest do wykonania skomplikowanych prac spawalniczych.
  • Przeciwskazania zdrowotne u pracowników, którzy chcieliby wrócić do zawodu spawania - praca spawacza jest szkodliwa dla zdrowia. Kandydaci do pracy muszą odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną, a także bardzo dobrym wzrokiem. Często zdarza się, że na skutek wykonywanej pracy spawalniczej dochodzi wypadku, który powoduje uszczerbek na zdrowiu spawacza. To z kolei może uniemożliwić kontynuowanie pracy na tym stanowisku.

 

Zapotrzebowanie na spawaczy w woj. śląskim

W badaniu 'Barometr Zawodów 2017' przeanalizowano zapotrzebowanie na spawaczy na Śląsku. Powiaty w woj. śląskim, w których zdiagnozowano niedobór spawaczy:

Mapa zapotrzebowania na spawaczy na śląsku
Mapa 1: Zapotrzebowanie na spawaczy w województwie śląskim.

 

Zgodnie z raportem podsumowującym badanie, jedyne powiaty w woj. śląskim, które nie uznały spawaczy za zawód deficytowy to powiaty pszczyński oraz miasto Siemianowice Śląskie. W powiatach tych spawacze zostali zakwalifikowani do kategorii 'równowaga', co oznacza, że liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób, które są zdolne i chętne do podjęcia pracy na stanowisku spawacza.

 

Badanie 'Barometr zawodów' zostało przeprowadzone na przełomie III oraz IV kwartału 2016 r. na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Raport podsumowujący badanie w woj. śląskim został przygotowany przez ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.