Praca spawacza podwodnego

Duże pieniądze, ekstremalne warunki, wymagające zlecenia…. Takie zachęty często przyciągają młodych adeptów spawalnictwa. Czy jednak zawód spawacza podwodnego to praca dla każdego? Czy pieniądze są rzeczywiście na tyle atrakcyjne, aby wynagrodzić ogromne niebezpieczeństwa, które czyhają na spawaczy pracujących pod wodą? Sprawdź, do jakich prac podwodnych angażowani są także nurkowie podwodni.

 

źródło: Official U.S. Navy Page; www.flickr.com/people/56594044@N06

 

Spawanie pod wodą

Spawanie i woda? Czy to połączenie jest bezpieczne? Zestawienie prądu i wody może zakończyć się tragicznymi skutkami.

 

Przez długie lata spawanie możliwe było tylko i wyłącznie na powietrzu. Środowisko wodne całkowicie uniemożliwiało rozpalenie ognia, aż do momentu wynalezienia przez Konstantego Chrenowy spawarek wodnych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe było wykonywanie napraw żelaznych konstrukcji statków pod wodą.

 

Pomimo ogromnego postępu technologicznego i wynalezieniu skutecznych metod spawania pod wodą, zajęcie to nadal nie należy do łatwych i przyjemnych. Większa zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie oraz szybsza prędkość  stygnięcia sprawiają, że woda nie jest korzystnym środowiskiem do wykonywania czynności spawalniczych.

 

Prędkość stygnięcia spawanych złączy zależy w dużej mierze od wymiany ciepła z otoczeniem przez konwekcję. Przykładowo w przypadku podwodnego spawania blachy o grubości 6 mm, prędkość stygnięcia może być nawet 12-krotnie większa niż w przypadku spawania blachy o tej samej grubości w normalnych warunkach na powietrzu. [Źródło: http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/viewFile/323/325] Spawanie pod wodą to bardzo wymagające zajęcie, którego są w stanie wykonywać tylko doskonali spawacze.

 

Spawanie suche i mokre

Spawanie pod wodą może przybrać dwie formy: suche oraz mokre.

 

W przypadku spawania mokrego dochodzi do bezpośredniego kontaktu spawacza, elektrody oraz materiału rodzimego z wodą. To właśnie spawanie ręczne elektrodami otulonymi jest metodą najczęściej stosowaną w przypadku spawania mokrego. Możemy także rozróżnić pośredni wariant spawania, w którym stosuje się lokalną komorę suchą, która odizolowuje miejsce spawania od wody.

 

Spawanie suche dzielimy na:

 • spawanie izobaryczne - zastosowanie komory całkowicie oddziela obszar spawania od wody. W komorze panuje ciśnienie atmosferyczne, dlatego możliwe jest stworzenie warunków technologicznych podobnych do tych, które panują w czasie tradycyjnego spawania w powietrzu.
 • spawanie hiperbaryczne – spawanie w komorze, w której panuje podwyższone ciśnienie wynikające z określonej głębokości spawania.

Spawanie mokre, suche hiperbaryczne oraz spawanie metodą lokalnej komory suchej wykazują dużo większą skłonność do powstawania zimnych pęknięć. Niestety zapobieganie powstawaniu pęknięć zimnych jest bardzo skomplikowane w warunkach wodnych. Trudności z zastosowaniem podgrzewania wstępnego, niska skuteczność suszenia i pokrywania powłokami elektrod otulonych oraz stosowania CO2 jako gazu osłonowego sprawiają, że powstawanie zimnych pęknięć to jedna z najtrudniejszych barier do pokonania w procesie spawania pod wodą.

 

Praca spawacza pod wodą

Ogromne zaangażowanie, wyczerpujące podróże, zdolność do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach oraz gotowość do częstych podróży, wytrzymałość psychiczna, perfekcyjna etyka pracy, a ponadto doskonała technika pracy spawalniczej - to tylko najważniejsze wymagania stawiane spawaczom pracującym pod wodą.

 

Kariera podwodnego spawacza to z pewnością zawód dla nielicznych. Osoby zainteresowana pracą spawacza pod wodą muszą być przygotowane na niezwykle trudne i wymagające warunki pracy. Podjęcie pracy wymaga wielu wcześniejszych przygotowań, a także odpowiednich certyfikatów.

 

Od spawaczy wykonujących prace pod wodą wymaga się ogromnej sprawności fizycznej oraz doskonałego zdrowia. Wykonywanie zawodu obarczone jest dużym ryzykiem, które jednak rekompensowane jest wysokim wynagrodzeniem.

 

Wymagania do pracy pod wodą

W związku z rozwojem przemysłu morskiego w Polsce, także u nas zwiększać się będzie zapotrzebowanie na prace podwodne.

 

Spawacz podwodny musi posiadać odpowiedni certyfikat, zgodny z wymogami Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych. Ustawa definiuje samą kategorię prac podwodnych (Art. 2. Pkt 13.) określając je jako:

 

'Prace podwodne – czynności wykonywane przez osoby pozostające pod powierzchnią wody w sprzęcie nurkowym lub  w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także czynności wykonywane na powierzchni przez osoby organizujące te prace oraz obsługujące urządzenia bazy pracy podwodnych.'

 

Ustawa wskazuje także na różne rodzaje pracy podwodnej zależnie od głębokości pracy oraz jej trudności: 

 • Prace na małych głębokościach – do głębokości 20 cm (pkt. 13),
 • Prace na średnich głębokościach – od 20 do 50 cm głębokości (pkt. 14.),
 • Prace wykonywana w trudnych warunkach – praca podwodna nocą, w czasie opadów atmosferycznych, przy niskiej temperaturze powietrza lub wody, przy niskiej widzialności (poniżej 1 m), dużej prędkości prądu wody (powyżej 0,5 m/s) lub na dużych wysokościach w akwenach położonych powyżej 300 m npm (pkt. 16.),
 • Prace szczególnie niebezpieczne – praca wykonywana z użyciem materiałów wybuchowych, praca przy dużym skażeniu zanieczyszczeniami, przy cięciu i spawaniu metali, a także przy rozbrajaniu min i amunicji (pkt. 19.)

Oznacza to, że zgodnie z Ustawą (z dn. 13 października 2003 r.) o wykonywaniu prac podwodnych prace spawalnicze oraz prace związane z cięciem metali pod wodą uznane są za prace szczególnie niebezpieczne. To wiąże się z kolei z koniecznością przestrzegania bardzo rygorystycznych standardów w zakresie BHP.

 

Spawacz, który chciałby wykonywać prace podwodne musi w pierwszej kolejności uzyskać dyplom nurka. Zależnie głębokości, na których nurek będzie prowadził prace oraz długości czasu pracy należy uzyskać dyplom nurka I, II lub III klasy. Kurs nurka zawodowego oferuje kilka ośrodków szkolenia nurków zawodowych w Polsce.

 

Wymagania dot. nurka zawodowego są następujące:

 • Wiek – minimum 18 lat
 • Wykształcenie - średnie lub zasadnicze zawodowe (wykształcenie w obszarze zawodów morskich, żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego, zawodów mechanicznych lub elektrycznych);
 • Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych. Aby uzyskać orzeczenie należy pozytywnie przejść badania ogólne oraz specjalistyczne. Kluczowym badaniem jest test ciśnieniowy w komorze.

Dodatkowo od nurków zawodowych, którzy będą wykonywali prace podwodne, wymaga się najczęściej także:

 • Umiejętności pływania – 200 m bez sprzętu
 • Określonych umiejętności technicznych – w przypadku spawaczy niezbędne będzie doskonałe opanowanie określonej metody spawania wykorzystywanej w pracy podwodnej.

Jak znaleźć pracę?

Warto pamiętać, że samo uzyskanie dyplomu nurka zawodowego nie jest jednoznaczne ze znalezieniem pracy. Pomimo stale rosnącego zapotrzebowania, znalezienie pracy nie jest gwarantowane. Środowisko zawodowych spawaczy podwodnych jest dość hermetyczne. Udowodnienie współpracownikom, że posiada się odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje to jedno. W związku z ogromnym ryzykiem zagrożenia życia, bardzo ważne jest uzyskanie wzajemnego zaufania od osób pracujących pod wodą.

 

Warunki pracy pod wodą

Pierwsza realizacja prac spawalniczych pod wodą jest dla wielu początkujących spawaczy ogromnym szokiem. W warunkach podwodnych siła i sprawność fizyczna okazują się niewystarczające. Do wykonania prac podwodnych potrzebna jest także niezwykle odporna psychika, która w warunkach podwodnych wystawiana jest na stałą próbę. Niekiedy zerowa widoczność, praca w permanentnym zimnie, bardzo duży poziom niebezpieczeństwa to czynniki, które szybko eliminują mniej wytrzymałe jednostki. Wielu spawaczy podwodnych kończy pracę podwodną na kilku zleceniach, pomimo iż wcześniej zainwestowali dużo czasu i pieniędzy w uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Dlatego zanim zdecydujemy się na rozpoczęcie czasochłonnej i kosztownej procedury uzyskania niezbędnych pozwoleń i uprawnień, warto bardzo dokładnie przeanalizować, czy ta praca jest dla nas odpowiednia.

 

Nie tylko spawanie pod wodą

Nurkowie zawodowi mogą wykonywać szereg prac technicznych, niekoniecznie związanych bezpośrednio ze spawalnictwem. W katalogu prac wykonywanych pod wodą znajdziemy także następujący zakres prac:

Cięcie zbrojonego betonu Kucie betonu zbrojonego Montaż rurociągów
Cięcie ultratermiczne Inspekcje podwodne Przeglądy konstrukcji i instalacji hydrotechnicznych
Odmulanie Iniekcje chemiczne Nadzór budowli hydrotermicznych
Spawanie podwodne Malowanie pod wodą farbami polimerowymi Przegląd czystości dna

 

Nurkowie zaangażowani są do prac przy różnego rodzaju obiektach:

 • Prace przy budowie mostów - oczyszczanie i pogłębianie miejsca pod filary mostu, układanie geowłókniny na dnie rzek, która umacnia dno
 • Przeglądy techniczne, prace remontowe i czyszczące w elektrowniach wodnych
 • Przeglądy i remonty nabrzeży w portach (wiercenie, betonowanie, spawanie, cięcie pod wodą)
 • Prace naprawcze i przeglądy statków – poszukiwanie nieszczelności, wykonywanie dokumentacji fotograficznej
 • Prace na platformach wiertniczych i fermach wiatrowych
 • Wydobycie wraków z dna rzek, mórz i oceanów

 

Ile zarabia spawacz podwodny?

Dlaczego pomimo tak wielu niebezpieczeństw stanowisko pracy spawacza podwodnego kusi tak wielu młodych? Z pewnością jest to wynik bardzo wysokich zarobków, a przynajmniej opowieści o mitycznie wysokich zarobkach. Czy rzeczywiście spawacze podwodni mogą liczyć na tak dobre wynagrodzenia?  

 

Otóż zarobki przede wszystkim uzależnione są od miejsca pracy. Dużo wyższego poziomu zarobków mogą oczekiwać mieszkańcy USA i Europy Zachodniej, aniżeli spawacze podwodni zatrudnienie w Polsce.

 

Ciekawostką jest, że zawód podwodnego spawacza to jeden z najlepiej opłacanych zawodów w USA (Źródło: https://wynagrodzenia.pl/monitor-plac/kto-zarabia-przynajmniej-100-usd-na-godzine). Spawacz podwodny to jeden z nielicznych zawodów, w którym można zarobić ponad tysiąs dolarów w czasie jednej dniówki. Ze stawką godzinną na poziomie 175 USD wynagrodzenie spawacza podwodnego wyprzedza wynagrodzenia sędziego rozjemczego (130 $/godz.), pilota samolotów (120 $/godz.) czy ortodonty i anestezjologa (100 $/godz.). Analizując poziom wynagrodzeń w USA rzeczywiście możemy przyznać, że spawacz podwodny to bardzo lukratywne stanowisko.

 

wykres zarobków spawaczy podwodnych
Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie cnbc.com

 

 

Statystyki dostarczone przez Water Welders jedną z wiodących firm w USA w zakresie prowadzenia szkoleń oraz oferowania pracy dla spawaczy wskazują jednak na zdecydowanie niższy poziom wynagrodzeń:

 

Średni stawka godzinna spawacza podwodnego wynosi 25,96 $/godz. co daje wynagrodzenie rocznie na poziomie 53 990 $. Średnie zarobki spawaczy pracujących pod wodą kształtują się na poziomie 25,000 – 80,000 $.

 

Więcej na temat poziomu zarobków spawaczy pod wodą można zobaczyć w anglojęzycznej wersji filmu dostępnego na stronie Waterwelders.com

 

Zarobki spawawczy podwodnych – Fakty i liczby

 

Tyle o wynagrodzeniach dla spawaczy podwodnych w USA.

 

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć spawacze pracujący pod wodą w Polsce? Tutaj rozbieżność wynagrodzeń jest ogromna, aczkolwiek poziom zarobków jest zdecydowanie niższy niż w Stanach Zjednoczonych.

 

W popularnych polskich wyszukiwarkach ofert pracy nie znajdziemy dużej liczby ogłoszeń pracy dla nurków zawodowych. Jeszcze mniej jest wyspecjalizowanych ofert dla spawaczy podwodnych. Tego typu ogłoszenia pojawiają się bardzo rzadko, co bynajmniej nie oznacza, że nie ma zapotrzebowania na nurków zawodowych. Ze względu na bardzo specjalistyczny charakter pracy, duża część robót jest zlecana w konkretnym firmom i zorganizowanym ekipom nurków zawodowych. W kwestii zarobków spawacze podwodni z pewnością mogą liczyć na dużo wyższe zarobki niż w przypadku wykonywania prac spawalniczych w tradycyjnych warunkach. Jednakże wysokość zarobków zależy najczęściej od poziomu posiadanych kwalifikacji oraz stopnia skomplikowania prac spawalniczych.