Spawanie

Spawanie lampy samochodowej

Spawanie lampy samochodowej

Spawanie

Wideo poradnik: Zobacz praktyczny instruktaż spawania lampy samochodowej.

Prostowanie płomieniowe

Prostowanie płomieniowe

Spawanie

Odkształcenia wynikające z wprowadzonego ciepła na skutek procesów spawalniczych są naturalną reakcją wynikającą z własności materiałów oraz charakterystyk cykli cieplnych.

Zwarciówka a Puls

Zwarciówka a Puls

Spawanie

Analiza ekonomicznych aspektów wyboru zwarciowego czy pulsacyjnego sposobu przenoszenia metalu w łuku stosowanego w metodzie MAG.

Niezgodności złącz spawanych na podstawie norm przedmiotowych

Niezgodności złącz spawanych na podstawie norm przedmiotowych

Spawanie

Różne odstępstwa od prawidłowej technologii spawalniczej mogą doprowadzić do obniżenia wytrzymałości i czasu użytkowania konstrukcji [2].

Spawanie hybrydowe

Spawanie hybrydowe

Spawanie

Wraz z rozwojem materiałów konstrukcyjnych pojawiły się wyższe wymagania dotyczące technologii spawania o niskich potrzebach energetycznych. Jako źródło energii coraz częściej stosowane są lasery w dziedzinie spawania.

Spawanie elektronowe

Spawanie elektronowe

Spawanie

Stale rozwijający się przemysł poszukuje nowych rozwiązań technologicznych, które będą zapewniały obniżenie kosztów produkcji, wprowadzenie nowego produktu na rynek lub ulepszenie istniejącego wyrobu. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie spawania wiązką elektronów, inaczej zwane spawaniem elektronowym.

Gazy ochronne przy spawaniu GMA

Gazy ochronne przy spawaniu GMA

Spawanie

Spawanie GMA znane jest również jako spawanie MIG/MAG, gdzie MIG (lub metoda 131) oznacza spawanie w osłonie gazów obojętnych, a MAG (lub metoda 135) – spawanie w osłonie gazów aktywnych.

Pęknięcia gorące

Pęknięcia gorące

Spawanie

Zachodzące pod wpływem cyklu cieplnego spawania zmiany struktury oraz zmiany stanów naprężenia i odkształceń wywierają istotny wpływ na powstawanie pęknięć spawalniczych.

Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów GTA (TIG)

Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów GTA (TIG)

Spawanie

Krótka charakterystyka spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazów GTA, zwana również jako metoda spawania metodą TIG.