Spawanie

Spawanie to bardzo złożony proces. Na blogu strefa-spawania znajdziesz praktyczne porady związane z poszczególnymi procesami spawalniczymi. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dot. głównych procesów spawania, zgrzewania oraz lutowania, a także procesów pokrewnych – napawania, lutospawania, hartowania, klejenia, cięcia termicznego oraz natryskiwania cieplnego. Określamy zakres norm dla spawalników, a także klasyfikacje metod spawalniczych. Opisujemy normy związane z zarządzaniem jakością w spawalnictwie. W jednym miejscu gromadzimy fachowe porady ekspertów i tworzymy kompleksowe kompendium wiedzy spawalniczej.

Spawanie metali nieżelaznych

Spawanie metali nieżelaznych

Spawanie

Metale nieżelazne zwane inaczej metalami kolorowymi charakteryzują się połyskiem i dobrym przewodnictwem cieplnym.

Spawanie laserowe

Spawanie laserowe

Spawanie

Spawanie laserowe należy do najnowocześniejszych metod spawania, swymi cechami konkuruje z procesami spawania elektronowego. 

Zalecane gatunki drutów do spawania TIG-141 i MAG-135

Zalecane gatunki drutów do spawania TIG-141 i MAG-135

Spawanie

Zalecane gatunki drutów do spawania I napawania złączy niejednorodnych stali węglowych, nisko i wysokostopowych oraz stopów niklu metodą TIG-141 i MAG-135

Zalecane gatunki drutów do spawania EO-111

Zalecane gatunki drutów do spawania EO-111

Spawanie

Zalecane gatunki drutów do spawania I napawania złączy niejednorodnych stali węglowych, nisko i wysokostopowych oraz stopów niklu metodą EO-111

Technologia spawania gazowego

Technologia spawania gazowego

Spawanie

Spawalność stali węglowych zależy głównie od ilości zawartego w nim węgla - C. Stale węglowe zawierające poniżej 0,25% węgla spawa się dobrze bez zastosowania dodatkowych zabiegów cieplnych.

Spawanie gazowe i jego odmiany

Spawanie gazowe i jego odmiany

Spawanie

Spawanie gazowe, potocznie zwane autogenem, odkryto już w połowie XIX w. Jest jedną z pierwszych metod łączenia metali, skutecznie stosowaną do dzisiaj.

Oznaczenia spoin na rysunkach

Oznaczenia spoin na rysunkach

Spawanie

W rysunkach technicznych połączenia spawane można przedstawić w sposób uproszczony , zgodny z ogólnymi zasadami, lub w sposób umowny jak pokazano w Polskiej Normie PN-EN 22553:1997.

Optymalizacja procesu montażu i spawania na podstawie przykładowego modelu

Optymalizacja procesu montażu i spawania na podstawie przykładowego modelu

Spawanie

W tym artykule przedstawiony zostanie proces montażu i spawania przykładowej konstrukcji stalowej nazwanej modelem-023, ...

FSW, Friction Stir Welding - mieszanie materiału zgrzeiny w stanie stałym

FSW, Friction Stir Welding - mieszanie materiału zgrzeiny w stanie stałym

Spawanie

Rozwój techniki wymaga wyrobów o coraz lepszych właściwościach, co można osiągnąć między innymi, stosując połączenia różnorodnych materiałów. Dużą rolę w...