Kontrola jakości

Określamy specyfikację wymagań dot. jakości poszczególnych procesów spawalniczych. Wdrożenie odpowiednich metod kontroli jakości przekłada się bezpośrednio na dłuższą żywotność i niezawodność konstrukcji spawanych. Opisujemy zasady kontroli i oceny jakości złączy. Prezentujemy metody prowadzenia prac badawczych nieniszczących (m.in. badań wizualnych, penetracyjnych, radiograficznych, ultradźwiękowych oraz badań prądami wirowymi) oraz niszczących (m.in. próby zginania, łamania, udarności, rozciągania, pękania). Prezentujemy istotną dokumentację konstrukcyjną oraz technologiczną.

Badania penetracyjne - PT

Badania penetracyjne - PT

Kontrola jakości

Zwiększająca się stale wiedza z zakresu inżynierii materiałowej pozwala dziś na stosowanie znacznie szerszego zakresu materiałów konstrukcyjnych niż było to pół wieku temu. Konsekwencją tego jest to, że dopuszczalne są niezgodności o coraz mniejszym wymiarze. Pęknięcia na powierzchni mogą być krytyczne, zanim wykrywane będą okiem nieuzbrojonym.

Badania wizualne złącz spawanych wg normy PN-EN ISO 17637

Badania wizualne złącz spawanych wg normy PN-EN ISO 17637

Kontrola jakości

Badania bezpośrednie polegają na ocenie wzrokowej danego złącza okiem nieuzbrojonym lub za pomocą przyrządów optycznych o powiększeniu nie przekraczającym 20x, czy badane złącza spełniają określone normą wymagania.