Poradnik spawacza

Optymalizacja procesu montażu i spawania na podstawie przykładowego modelu

Optymalizacja procesu montażu i spawania na podstawie przykładowego modelu

Spawanie

W tym artykule przedstawiony zostanie proces montażu i spawania przykładowej konstrukcji stalowej nazwanej modelem-023, ...

FSW, Friction Stir Welding - mieszanie materiału zgrzeiny w stanie stałym

FSW, Friction Stir Welding - mieszanie materiału zgrzeiny w stanie stałym

Spawanie

Rozwój techniki wymaga wyrobów o coraz lepszych właściwościach, co można osiągnąć między innymi, stosując połączenia różnorodnych materiałów. Dużą rolę w...

Badania wizualne złącz spawanych wg normy PN-EN ISO 17637

Badania wizualne złącz spawanych wg normy PN-EN ISO 17637

Kontrola jakości

Badania bezpośrednie polegają na ocenie wzrokowej danego złącza okiem nieuzbrojonym lub za pomocą przyrządów optycznych o powiększeniu nie przekraczającym 20x, czy badane złącza spełniają określone normą wymagania.

Spawanie lampy samochodowej

Spawanie lampy samochodowej

Spawanie

Wideo poradnik: Zobacz praktyczny instruktaż spawania lampy samochodowej.

Prostowanie płomieniowe

Prostowanie płomieniowe

Spawanie

Odkształcenia wynikające z wprowadzonego ciepła na skutek procesów spawalniczych są naturalną reakcją wynikającą z własności materiałów oraz charakterystyk cykli cieplnych.

Zwarciówka a Puls

Zwarciówka a Puls

Spawanie

Analiza ekonomicznych aspektów wyboru zwarciowego czy pulsacyjnego sposobu przenoszenia metalu w łuku stosowanego w metodzie MAG.

Niezgodności złącz spawanych na podstawie norm przedmiotowych

Niezgodności złącz spawanych na podstawie norm przedmiotowych

Spawanie

Różne odstępstwa od prawidłowej technologii spawalniczej mogą doprowadzić do obniżenia wytrzymałości i czasu użytkowania konstrukcji [2].

Spawanie hybrydowe

Spawanie hybrydowe

Spawanie

Wraz z rozwojem materiałów konstrukcyjnych pojawiły się wyższe wymagania dotyczące technologii spawania o niskich potrzebach energetycznych. Jako źródło energii coraz częściej stosowane są lasery w dziedzinie spawania.

Spawanie elektronowe

Spawanie elektronowe

Spawanie

Stale rozwijający się przemysł poszukuje nowych rozwiązań technologicznych, które będą zapewniały obniżenie kosztów produkcji, wprowadzenie nowego produktu na rynek lub ulepszenie istniejącego wyrobu. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie spawania wiązką elektronów, inaczej zwane spawaniem elektronowym.