Więcej miejsca dla przemysłu

 

Rząd podjął decyzję o powiększeniu do 2,6 tys. Ha Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Decyzja ta spowodowała wejście w skład KSSE nowych gruntów m. in. w:

  • Zabrzu,
  • Oleśnie,
  • Bytomiu,
  • Jastrzębiu-Zdroju,
  • Skrzyszowie k. Wodzisławia Śląskiego,
  • Bielsku-Białej,
  • Zawierciu.

Stefa została również wzbogacona również o nowe grunty w Zabrzu, Oleśnie, Bytomiu, Jastrzębiu-Zdroju, Skrzyszowie k. Wodzisławia Śląskiego, Bielsku-Białej i Zawierciu.

 

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów (z 16 grudnia 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, któe weszło w życie 30 grudnia ub. roku.) magistrat zabrzański, przekazał tereny pod Regionalny Park KSSE, w północnej części miasta, na granicy dzielnic: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice, powiększając się o 19 działek liczących łącznie 44 hektary. Dzięki temu strefa w Zabrzu ma już 157 hektarów; dotąd grunty kupiło tam 8 firm.