Jubileuszowa 60. Konferencja Spawalnicza 'Spawalnictwo w dobie przemysłu 4.0'

Sosnowiec 16-18 października 2018 r.

 

Tradycja organizowania konferencji spawalniczych sięga 1953 roku, kiedy w Instytucie Spawalnictwa odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Narada Spawalnicza, poświęcona zagadnieniom kontroli prac spawalniczych. W kolejnych latach organizowano następne tego typu spotkania, co drugi rok z udziałem gości zagranicznych. Organizatorami konferencji, które przybrały nazwę Krajowych Naukowo-Technicznych Konferencji Spawalniczych, były przede wszystkim Instytut Spawalnictwa oraz oddziały Sekcji Spawalniczych SIMP, we współpracy z innymi organizacjami związanymi z branżą. Ostatecznie ugruntował się zwyczaj przygotowywania co dwa lata przez Instytut Spawalnictwa międzynarodowej konferencji na terenie Śląska.

 

Główne cele konferencji to prezentacja osiągnięć naukowych i ocena aktualnego stanu wiedzy w spawalnictwie, a także stworzenie odpowiedniego forum integrującego krajowe środowiska naukowe z inżynierami i technologami pracującymi w przemyśle. Cele te są osiągane poprzez interesujące wystąpienia, prezentujące nowoczesne technologie, materiały i urządzenia. W tematyce konferencji nie brakuje miejsca dla innowacyjnych rozwiązań praktycznych, pozwalających na optymalizację kosztów i poprawę bezpieczeństwa przy wytwarzaniu wyrobów spawalniczych. Międzynarodowy charakter konferencji umożliwia również wymianę doświadczeń z ośrodkami zagranicznymi.

 

Konferencja Spawalnicza ma miejsce podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING. Jest to dodatkowy czynnik sprzyjający wymianie doświadczeń naukowych i praktycznych. Wystąpienia podczas konferencji odbywają się w sześciu sesjach zaplanowanych tak, aby dać uczestnikom konferencji możliwość zapoznania się z ekspozycją targów. Ankietyzowani uczestnicy targów zaznaczyli, że połączenie konferencji z targami spawalniczymi to bardzo dobry pomysł, gdyż tematy omawiane podczas wystąpień konferencyjnych często można skonfrontować z ich praktycznym zastosowaniem, na stoiskach producentów maszyn lub materiałów spawalniczych.

 

Drugiego dnia konferencji zaplanowana jest sesja plenarna dotycząca budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Bieżąca edycja pt. Łańcuch dostawców konstrukcji spawanych i usług NDT w budowie elektrowni jądrowej ma na celu przedstawienie wymagań dla przedsiębiorstw krajowych oraz trybu postępowania w łańcuchu dostaw potencjalnych dostawców technologii jądrowej w zakresie konstrukcji i urządzeń spawanych oraz usług NDT. W 2016 roku udział w sesji poświęconej tej tematyce wzięło ok. 270 osób. Udział w niej jest bezpłatny.

 

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona słuchaczy, nie tylko pracowników ośrodków naukowych, ale przede wszystkim do przedstawicieli przemysłu: właścicieli firm spawalniczych, osób odpowiedzialnych za jakość wyrobów spajanych i bezpieczeństwo wytwarzanych konstrukcji (np. główni spawalnicy, inżynierowie technolodzy, kierownicy działów jakości itp.

 

Materiały z konferencji w języku polskim zamieszczane są w drukowanej wersji Biuletynu Instytutu Spawalnictwa, a artykuły tłumaczone na język angielski publikowane są w e-Biuletynie Instytutu Spawalnictwa, który udostępniany jest na zasadach Open Access. Codzienna relacja z konferencji zamieszczana jest na profilu Instytutu Spawalnictwa w portalu Facebook, a po zakończeniu spotkania w mediach branżowych zamieszczane są krótkie relacje.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!